توضیحات

در ابعاد ۱۰۰- ۷۰ – ۱۱۵ میلیمتر
در رنگ های قرمز – آبی – زرد