توضیحات

در ابعاد ۹۰ – ۷۵ – ۹۵ میلیمتر
در رنگ های قرمز – آبی – زرد