توضیحات

در ابعاد ۸۵ – ۱۲۵ – ۱۶۵ میلیمتر
موجود در رنگ مشکی