توضیحات

در ابعاد ۶۰ – ۹۰ – ۱۰۰ میلیمتر
موجود در رنگ مشکی