توضیحات

در ابعاد ۷۰ – ۱۲۰ – ۱۸۰ میلیمتر
موجود در رنگ مشکی