توضیحات

در ابعاد ۶۰ – ۷۰ – ۸۰ میلیمتر
موجود در رنگ های قهوه ای – آجری – آبی – قرمز