توضیحات

در ابعاد ۸۰ – ۹۰ – ۱۲۰ میلیمتر
موجود در رنگ های قهوه ای – آجری – آبی – قرمز