توضیحات

در ابعاد ۸ – ۱۰۰ – ۲۴۰ میلیمتر
موجود در رنگ های قهوه ای – آجری – آبی – قرمز