توضیحات

گلدان چوبی به شکل مکعب با اضلاع و ارتفاع ۸ سانتیمتر

چاپ لیزر روی گلدان