توضیحات

در ابعاد ۷۰ – ۶۰ – ۱۰۰
در رنگ های قرمز – آبی – زرد