توضیحات

ست اداری ۵ تیکه مدل کلاسیک

ساده

شامل ،جای چسب ، جای قلم و مداد ، جای کاغذ ، جای موبایل ، کازیه (بدون پایه مانیتور)