توضیحات

ست اداری ۶ تیکه مدل آبنوس

با روکش چرم شامل ،جای چسب ، جای قلم و مداد ، جای کاغذ ، جای موبایل ، کازیه و بدون پایه زیر مانیتور