توضیحات

گلدان چوبی به شکل دلو و دارای دستگیره با ارتفاع و قطر ۸ سانتیمتر

چاپ لیزر روی دستگیره