توضیحات

جای موبایل و مداد چوبی همراه با گلدان سرامیک سایز ۵

دارای چاپ روی گلدان سرامیک و لیزر روی چوب.

با ابعاد ۸ سانتیمتر در ۲۰ سانتیمتر