توضیحات

جای دمنوش سنتی

به ابعاد ۲۳ در ۲۷ و ارتفاع ۸ سانتیمتر