توضیحات

جای دمنوش مدل آبنوس

با ابعاد تقریبی ۲۰ در ۳۰ سانتیمتر