توضیحات

جا مدادی با ابعاد ۸ در ۱۰ در ارتفاع ۱۲ سانتیمتر